Sữa ong chúa được tạo ra như thế nào

Có rất nhiều bạn đọc gửi thư về cho thảo mộc xanh hỏi rằng “ sữa ong được tạo ra như thế nào ”. Ai cũng vậy khi sử dụng bất kỳ loại sản phẩm nào họ đều phải quan tâm đến nguồn gốc, xuất xứ, khai thác từ đâu như thế nào và sữa ong chúa cũng không hề ngoại lệ

Sữa ong chúa lấy từ đâu ?

Sữa ong chúa được lấy từ nụ ong chúa tự nhiên tuy nhiên nhu cầu của con người quá cao nên lượng nụ ong tự nhiên không thể đáp ứng được chính vì vậy con người đã can thiệp để sản xuất ra được nhiều sữa ong chúa

Quy trình tạo ra sữa ong chúa

Đây là một quy trình nghiêm ngặt và dựa trên những tập tính và thói quen tự nhiên của loài ong. Con người tạo ra nụ ong chúa giả từ đó đánh lừa những con ong thợ tiết ra dịch sữa sau đó trong đó nuôi ấu trùng ong chúa. Lượng dịch mà ong thợ tiết ra càng nhiều thì chúng ta thu lại được càng nhiều

Quy trình theo tính liên tục và tuần hoàn

Đầu tiên cần chọn đụa hình thích hợp, địa hình lấy sữa ong chúa chủ yếu trên những vùng cao nguyên. Sau đó sẽ tổ chức những đàn ong giống như đàn ong thợ tiết dịch

Di con ấu trùng một ngày tuổi vào các nụ và đến ngày thứ ba lấy các thanh nụ ra khỏi và dùng kẹp gắp ấu trùng ra. Tiếp theo, dùng thanh nhựa dẹt múc sữa chúa trong các nụ vào túi nylon nhỏ có túi lọc và lọc lấy sữa. Cuối cùng cột chặt để thoát không khí ra ngoài.

Tìm hiểu: Làm đẹp với sữa ong chúa

Quy trình được lặp đi lặp lại như trên để có thể thu được sữa ong chúa tươi nguyên chất phục vụ cho nhu cầu của con người chúng ta.

Bài viết liên quan